VỀ CHÚNG TÔI

  12/12/2016

Công Ty TNHH Liên Kết Nhật Việt Tên viết tắc JVCC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

  12/12/2016

Công ty TNHH Liên Kết Nhật Việt (JVCC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TM - XNK, tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại thị trường Việt Nam.